بعد از تایید مدارک توسط کارشناس مربوطه وضعیت شما به حالت فعال رفته و لینک پرداخت برای شما فعال میگردد.

 

وضعیت پرداخت لینک پرداخت
فعال

وقت به خیر

کارآموز عزیز

لطفا فایل گزارش فنی را از سایت دانلود کرده و آن را کامل کنید.

با تشکر

فعال

کارآموز عزیز ربات شما برای حضور در لیگ نمایش آزاد از طرف کمیته فنی مورد تایید نبود، انشاا... در سال های بعد با آمادگی بیشتر در این لیگ شرکت کنید.

با تشکر
کمیته فنی هشتمین دوره از مسابقات ARIANACUP

فعال

لطفا فایل گزارش فنی را از سایت دانلود کرده و آن را کامل کنید و برای ما ارسال نمایید.

تشکر