رویدادهای آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد چیستا رباتیک صدرا

 

توافق تفاهم نامه ایران مهارت

برگزاری کلاس های

مکانیک، الکترونیک و برنامه نویسی